Natt i Norge
Natt i Norge er en side med informasjon om rusproblematikken, behandling, motivering, spørsmål og svar, samtalegrupper, selvhjelpsgrupper, søskengrupper, kurs og foredrag.
Vær ikke alene om problemet; det er alltid lys i tunnelen. På Trappen er vi en del frivillige som har lang erfaring innen rusproblematikken.
 
 Trappen motiveringssenter er en frivillig organisasjon for rusavhengige
som har vært i behandling eller fengsel, og som må følges opp samme dag de er tilbake i Bergen.
 
Vi kan tilby elevene et individuelt tilrettelagt kurs som varer i 3 mnd. Ved behov kan kurset fornyes med 3 mnd. av gangen.
Vi er tilgjengelige på Trappen sine lokaler alle hverdager fra kl. 09.00 til 15.00. Vi har også tilbud om aktiviteter enkelte kvelder.
 
Trappen motiveringssenter er
 behjelpelig med arbeid, skoleplass, leiligheter, kurser.
 Timembestilling til lege, tannlege, terapeuter.
 
Aktiviteter
 
Ettervernsgrupper, NA, hobby grupper, aktivitetsgrupper, musikkgrupper, kano, fjellklatring, dykking, fysisk aktivitet og trening, fjellturer med fiske og overnatting, bueskyting, innebandy, volley ball, og paintball. Det vil være mulig å delta i en del ekstremgrupper.
 
Vi er behjelpelig med å skaffe eleven arbeid, arbeidstrening, fjernundervisning, skoleplass, bolig og kurs.
 
Vi er også behjelpelige med timebestilling hos lege, tannlege og terapeuter.
 
Vi har tilgang til data slik at eleven kan søke jobber, telefon, kopimaskin og Internet.
 
 
Idrett Mot Rus:
Bruke idretten som brobrygger på vei tilbake tilsamfunnet, ved å synlggjøre rusmisbrukerne som en ressurs for seg selv og deres lokale nettverk.
 
Kontaktperson:
Tor Blaha, prosjektleder
mob. 95232339
 
Adressen:
Strandgt. 197
5004 Bergen
Telefon 55 90 20 92
mail: trappen@trappenmotivering.no
Google
 
Web www.nattinorge.org
www.poto.blaha.com www.motstoff.no