Narkotika - Workshop

  Behovet for effektiv opplysninger om narkotika og alkohol, er større enn noen sinne.
  Vi tilbyr en Workshop til skolere om narkotika. Igjennom elevenes/tilhørerne aktive deltakelse i Worshopen,
  får elevene/tilhørerne mulighet for å få besvart følgene spørsmål;
  • Hva skjer med kroppen og sinnet når man tar stoffer?
  • Hvordan er det å være på stoffer?
  • Er det mulig å si " NEI TIL STOFFER ".
  • Hva kan jeg gjøre hvis jeg kommer på stoffer?


  Til skolene har mulighet for å komme alle hverdager fra kl. 10.00, og eventuelt ha klasser hos oss
  på Trappen.   Klasser fra 1 st til 5 te klasse bruker vi en 1 time.

  Foreninger og næringsliv er vi tilgjengelig når det måtte passe, ring for bestilling.


  Rusproblematikken – hvem – hva – hvor


  Trappen motiveringssenter vil gjerne fortelle om de store problemer som rammer en som blir avhengig av stoffer,
  og kampen for å bli rusfri.

  Litt av innholdet:
  . Om å bli rusavhengig
  ·Unnskyldningene, familie tragediene, løgnene og kriminaliteten
  ·Skole og arbeids situasjon
  ·Behandling, sprekker, sug og behandling
  ·Ettervern/sosialisering og få respekten tilbake

  Foredraget holdes av personer som har mangeårig kjennskap til rusproblematikken , og nå vil hjelpe andre til å
  forstå det voksende problemet som rammer mange mennesker i samfunnet..

  Ellers vil vi gå inn på:
  ·Hva er kjennetegne for en som tar stoff
  ·Årsaken til stoffproblemene  Prisen på 2 timers foredrag er kr. 3000.- til næringsliv og kr. 1000.- til barne-ungdoms skolene,
  som går uavkortet til Trappen Motiveringssenter, som hjelper tidligere rusavhengige til et bedre sosialt liv.


  Ta kontakt på telefon 55902092


          Tor Blaha
      Prosjektansvarlig