Rus Informasjon
Hash-psykoser skyld i skizofreni

Hver anden ung der bliver innlagt for første gang med en psykotisk tilstand utløst av hasj utvikler skizofreni, viser en ny dansk undersøkelse. ”Resultatet er forskrekkende og bekrefter de erfaringer vi har fra klinikken. Vi ser ofte pasienter komme inn med en hasjpsykose, men i virkeligheden har de en begynnende skizofreni. De unge mennesker har kanskje lenge hatt det vanskelig og selvmedicineret sig med hasj, fordi de har en opplevelse av at det lindrer deres symptomer”, siger formann for Dansk Psykiatrisk Selskap Dorte Sestoft. "Hasjpsykoser bør reise et rødt flagg i behandlernes bevissthet. Vi må gjøre op med den holdning, de unge i dag bliver møtt med på de psykiatriske avdelinger, hvor de får lov til at blive, inntil rusen er dampet av, hvoretter de blir sendt hjem. Når legene har møtt en ung med hasjpsykose, bør de følge dem tett og innkalde dem til en samtale, hvor de får en ordentlig rådgivning om deres risiko og om, at de skal holde sig fra stoffmisbruk og alvorlige stresspåvirkninger," siger Mikkel Arendt, psykolog og ph.d.-studerende Mikkel Arendt, der står bag undersøkelsen.Narko: Det ecstasy-lignende stof 2-Cl og andre såkaldte designer-drugs er på vej ind på EUs liste over forbudte stoffer. 2-Cl har hidtil været tilladt, fordi producenterne har udnyttet et hul i loven og ændret den kemiske struktur i stoffet 2-CB, så det blev til 2-Cl. Nye EU-regler betyder, at denne fremgangsmåde ikke kan bruges fremover. Når et nyt stof dukker op i et EU-land, er det automatisk forbudt, indtil det er bevist, at det er uskadeligt, siger sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Misbrugsekspert Henrik Rindom fra Hvidovre Hospital hilser tiltaget velkomment. "Når man gør stofferne ulovlige, signalerer man også, at de er farlige, og man tvinger dermed de unge til at overveje, om de vil bryde loven", siger han og understreger, at designer-drugs kan skade de unge alvorligt.
Hash: Flere og flere 16-20 årige ryger hash, viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen om narkosituationen i Danmark. Det er især unge mænd fra alle sociale lag, der bruger hash. Specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen Anne Marie Sindberg siger, at i 1994 havde 19 procent af de unge mænd et aktuelt forbrug ? det vil sige, at de havde røget hash inden for det sidste år. I 2000 var tallet steget til 29 procent.
Fantasy: Stoffet fantasy kan være dødsensfarligt, understreger myndighederne. "Stoffet trykker på den samme kontakt som alkohol med en virkning, som vi kender det fra Richterskalaen, det vil sige at det hele tiden fordobler sin virkning", siger fuldmægtig Hans Henrik Philipsen fra Sundhedsstyrelsen. Man risikerer, at åndedrættet lammes delvist og man besvimer og kan blive kvalt i sit eget opkast, tilføjer han. I weekenden blev fire unge mænd fra Sønderjylland indlagt efter at have indtaget fantasy.
Ecstacy virker mod Parkinson

Forsøg fra universitetet i Manchester viser, at det illegale rusmiddel ecstacy kan have en gavnlig effekt på folk, der lider af Parkinsons syge. I et forsøg med aber kunne en dosis ecstacy fjerne 85 procent af de symptomer, der kendetegner Parkinsons. Det er ikke mere end få uger siden, at en undersøgelse viste, at ecstacy muligvis kan fremkalde Parkinsons. Sammenhængen mellem Parkinson og ecstacy skal findes i stoffet serotonin, som er en såkaldt neurotransmitter. Ecstacy fremkalder en større produktion af serotonin i hjernen, og det er dette, som på den ene side bliver beskyldt for på lang sigt at kunne fremkalde Parkinsons, men som på den anden side også skulle kunne hjælpe på sygdommen, når man først har fået den. Professor i neurofarmakologi Ulrik Gether finder den engelske opdagelse "interessant og overraskende". Men han understreger, at ecstacy er et farligt rusmiddel, der indeholder en række stoffer, som helt ukontrolleret stimulerer hjernen på en række forskellige måder. Han pointerer derfor, at det vil være nødvendigt først at isolere det gavnlige stof fra rusmidlet, før det kan bruges som medicin til folk med Parkinsons.
Unge og narko: Flere og flere skoleelever får erfaringer med narkotika. En undersøkelse av livdsstil og forbruk av rusmidler blant 11-24-årige viser, at hver tiende elev i niende klasse har prøvet at ta stoffer. To ut av tre elever mener dessuten, at de uten besvær vil kunne få fat i stoffer. Undersøkelsen, det såkalte Ringsted-prosjekt, omfatter 3.000 unge. Resultatene viser, at hver fjerde niendeklasses elev har prøvet at røke hasj, og halvdelen av dem har røket hasj innen for den siste måned. 10 prosent av elevene har prøvet andre stoffer. Informationskampagner om rusmidler endrer ikke de unges adferd, siger forskningslektor Karen Elmeland fra Center for Rusmiddelforskning. Det er viktig også at inndrage de unges foreldre og deres lokalsamfunn, siger hun.
Er Dette noe for Norge Også?

Rusmiddelutdannelse: Der bør opprettes en utdannelse i bekjempelses av misbruk, mener Tove Videbæk (KrF), formann for Folketingets sosialutvalg. "De, der arbeider med misbrukere og misbruksproblemer, gjør deres beste, men de er ikke tilstrekkelig udrustet til at løse de mange komplekse problemstillinger, der er med rusmidler", sier hun.
Kokain: Kokain er et populært stoff, og unge bruker det i stigende grad sammen med alkohol. Det er en farlig kombinasjon, fordi kokainen opphever den sløvhet, alkoholen giver, siger speciallæge i psykiatri Henrik Rindom. Det betyder, at man kan få alkoholforgiftning uten at oppdage det. Kokain alene kan også være farlig ? stoffet kan fremkalde hallucinattoner og angst. Ifølge Henrik Rindom er det svært for kokainmisbrukere at slippe stoffet, fordi hele deres tilværelse er centrert om det. Samtidig mangler der en entydig behandlingsstrategi på området, påpeker han
ICE: Stoffet 'ICE' er dukket op i narkomiljøet i København. Stoffet er også kendt som meth-amfetamin og er mindst fem gange stærkere end almindelig amfetamin. ICE ryges og giver en rus på mellem otte timer og et døgn og giver voldsomme og ofte aggressive psykoser, siger narkopolitiet. Desuden kan stoffet give skader på nyrer og lunger. Det er sjældent, at politiet støder på stoffet i Danmark.

PARIS: Aper som er trent til å ta doser av det aktive stoffet som finnes i hasj, viser at stoffet likevel er vanedannende. Amerikanske vitenskapsmenn trente opp fire aper til å sette sprøyter på seg selv med stoffet THC, det psykoaktive stoffet man finner i marihuana. Forsøksapene ble først trent til å sette sprøyter som inneholdt kokain ved hjelp av kateter, og de kunne selv tilføre seg dosene ved å trykke på en knapp. Da man erstattet kokain med saltvann sluttet apene å trykke på utløsningsknappen, men da man erstattet saltvannet med THC begynte de straks å tilføre seg selv nye doser. Disse funnene viser at hasj og marihuana er like vanedannende som heroin og kokain, sier vitensakapsmennene. Tidligere har mange hvedet at man ikke blir avhengig av hasj og marihuane.     
Teenageres hasjsmisbruk øker risiko for skizofreni
Hasj er ikke så uskyldig, som mange tror, advarer psykiater. Hasjrøking bare én gang om uken i teenageralderen øker risikoen for senere psykoser og egentlig skizofreni. Psykiatrisk overlege ved Bispebjerg Hospital, Merete Nordentoft, har gjennomgått en rekke store, utenlandske undersøkelser og konklusjonen lyder: Jo mere hasj, dels større risiko for at få skizofreni. ”Regelmessig hasjrøking går ikke alene ut over innlæringsevnen, det øker også risikoen for psykose og senere utvikling av skizofreni,” forteller Merete Nordentoft. Der er formentlig 100 tilfelle om året, hvor hasjrøking spiller en meget vesentlig rolle for utviklingen av en skizofreniligende psykose.